درمان

drsadeghi_diabetes

سلام خوانندگان نازنین

یرای درمان با روش هومیوپاتی می توانید

1) با شماره ذیل تماس بگیرید:

09120379815

ساعات تماس:

9 صبح تا 13 ظهر و
16 بعدازظهرتا 20 شب

2) پیام خودرا همراه با شماره تماس به ایمیل های ذیل ارسال نمایید:

1) drsadeghi.h@gmail.com
2) drsadeghihom@gmail.com
3) drsadeghihom@live.com

3) برای اسکایپ نام کاربری saghanoor را به فهرست اسکایپ خوداضافه کنید ویک درخواست باذکراین نکته که وقت مصاحبه می خواهید ارسال نمایید تادراولین فرصت وقت مصاحبه تعیین ومصاحبه شوید.

باتشکر
دکترصادقی
8 شهریور 1395