داروشناسی

آرنیكا مونتانا
Arnica Montana

رمدی یا داروی خط اول درهمه تروماهای جسمانی وروانی محسوب می شود.

پرفروش ترین داروی هومیوپاتی با اسامی گوناگون برای جراحان پلاستیك، گوش وحلق وبینی و جراحان عمومی درامریكا

arnica
 

چند رمدی در یک تصویر

remedies

1) هایپریكوم : به آرنیكای تروماهای دستگاه اعصاب مركزی ومحیطی معروف است.
2) ایپیس ملیفیكا : از زهر زنبورعسل یا تمامی بدن آن تهیه می شود. دردرمان بیماران دیابتی مبتلایان به آلرژی های گوناگون و انواع بیماری های جلدی استفاده می شود. یك مورد جالب بیمار خانم 32 ساله ای بود كه ازسردردهای مزمن 4 سایه رنج می برد . توسط این دارو درعرض مدت یك هفته كاملادرمان شد.البته در3 شب اول این درد كمی تشدید شد لیكن تاپایان هفته به طوركامل ازبین رفت.
3) آلیوم سپا : ازپیاز قرمز گرفته می شود. دردرمان حدود 40 درصد ازآلرژی های فصلی اثرشفابخش دارد. یك مورد خانم حدود 24 ساله متاهلی كه از این علامت رنج میبرد. ابتدا بااین دارو وسپس توسط فسفر حدود 85 درصد درمان شد.این دارو درمواردمتعدد دیگر كاربرد دارد.
4) ناتریوم كربونیكوم : دارویی بامنشاء معدنی است . بیمارانی كه این دارو برایشان شفابخش ومناسب است ویژگی های ناتریوم میوراتیكوم رادارند بعلاوه علائمی دیگر. یكی از این علائم مودب بودن مثال زدنی آنهااست . افرادی هستند بسیار مودب كه از كلمات ركیك وتحقیرآمیز به شدت دوری می كنند. درهومیوپاتی به مودب ترین شخصیت دارویی معروف شده است.
5) سیلیكا : یكی از كندترین رمدی های هومیوپاتی محسوب می شود. بیمار سیلیكایی در انجام امورخودبه كندی عمل می كند لیكن كارخودرا معمولا به بهترین نحوانجام می دهد. این رمدی فوق العاده سرمایی است به ویژه ازناحیه سر حساسیت زیادی به سرمادارد. لذا شبها هم باید سرخود را با كلاه بپوشاند. از تعریق بدبو درناحیه پاها رنج می برد لیكن درصورت سركوب این ترشحات دچار علائم بسیار شدیدی مانند كوری ممكن است شود. یكی از درمانهای موثر در خروج جسم خارجی است. آقای دكتر بهنام یكی ازاساتید هومیوپاتی داستان جالبی راتعریف نمود . یك روز یك تكه چوب
درپاشنه پای وی فرورفته بود . وی یك دوز سیلیكا دریافت نمود وپس ازگذشت چندساعت احساس نمود جسم خارجی یادشده ازهمان نقطه ورود خارج می شود. استاد بهنام ازخروج این جسم بادوربین موبایل فیلم تهیه نمود . لذا افرادی كه دارای هرگونه پروتز وجسم خارجی مانند آملگام هستند ممكن است دچارمشكل شوند. بنابراین دراین موارد كنتراندیكاسیون دارد ونباید مصرف شود .