مشاوره ، محدودیت ها و درمان تضمینی

ارائه اطلاعات صحیح تو سط بیمار موجب می شود پزشك معالج نظر مشورتی درست ودقیقی درخصوص امكا ن درمان وی از طریق هومیوپاتی ارائه نماید. تقریبا همه بیمارانی كه ازانواع علائم یابیماری ها رنج می برند می توانند ازاین روش شفابخش بهره خوبی درجهت بهبودی ، احساس آرامش درونی ، تقویت دستگاه ایمنی بدن ، كسب توان بیشتر برای انجام كارهای روزمره وغلبه براسترس های گوناگون ببرند.

consult
پاكي ، صداقت ، تعادل ، سلامت

درمان هومیوپاتی محدودیت هایی نیزدارد كه مهمترین آنها عبارتنداز:

1- مصرف برخی از داروهای طب رایج مانند انواع كورتیكو استروئید ها یا كورتون ها به دلیل مختل نمودن سیستم خودترمیمی بدن وكاهش سلول های ایمنی موجب می شوند بیمار درهنگام استفاده همزمان ازداروی هومیوپاتی دچارتشدید اثر نسبتا شدید گردد و لذا توصیه می شود دراین بیماران داروهای با توان پایین وال-ام ( رقت یك در 50000 ) وبه مقدارخیلی كم تجویز شود.

2- برخی ازبیماران به دلیل حساسیت های شدید سرشتی به انواع آلرژن ها وداشتن پاتولوژی عمیق ونیز مصرف داروهای مسكن، آنتی بیوتیك وكورتون قادربه ارائه پاسخ درمانی مناسب به داروهای هومیوپاتی نیستند و ازاین روش نمی توانند بهره چندانی ببرند.

سایر بیماران طب داخلی كه بیماری همه اعضا رادربرمی گیرد بالقوه می توانند از این داروها استفاده نمایند. هومیوپاتی به درمان مواردابتلا به بیماری های مزمن وصعب العلاج مشهوراست. دكترتایلركنت هومیوپات شهیر امریكایی كه شیوه درمانی به نام وی ایجادشده است وپیروان آن كنتین یاKentians می شوند .، توانست بسیاری ازاین بیماران رامعالجه نماید. برای مثال بیماری كه از فلج اندام تحتانی رنج میبرد واز صندلی چرخ دار برای حركت استقاده می كرد توسط وی وبادارهای هومیوپاتی درمان وقادربه حركت شد.

درمان تضمینی بیماران

– خانم 58 ساله متاهلی كه در ناحیه سلا تورسیكا دچار ایسكمی شده بود و دچارعلائم گوناگون عصبی از جمله ضعف اندام تحتانی و عدم تعادل برای مت سه سال شاكی بود، با تجویز Arg-n 30 توسط نویسنده برای مدت سه ماه بابهبود حدود 80% مواجه شد.

– آقای 62 ساله دیابتی که از تنگی نفس شدید به هنگام فعالیت رنج می برد با مصرف داروهای LachوLyc بعداز 5 ماه با بهبود چشمگیری مواجه شد. وی به علت سکته وسیع بطن چپ با اختلال شدید کارکرداین بطن دچارتنگی نفس شدید شده بودوبعداز100-200 قدم قادربه ادامه حرکت نبود لیکن بعدازمصرف داروهای یادشده توانست 1-1.5 ساعت پیاده روی نماید. درتست ورزش واکوکاردیوگرافی انجام شده میزان آسیب ازشدید به متوسط کاهش یافته بود.پروفسورویتولکاس نویسنده راموردتشویق کتبی قراردادو به وی آفرین گفت. مکاتبه ایشان پس ازکسب اجازه در”کتاب درمان بیماری های مزمن “نوشته دکترصادقی درج گردیدکه درآینده به زبان انگلیسی منتشرخواهدشد.

– زخم دیابتی وگانگرن 4 بیماردیابتی با داروهای شفابخش هومیوپاتی به طرز موثری بهبود یافت بیمارپنجم كه آقای 67 ساله متاهل ودارای دوفرزند پسر است وبه علت دیابت دچار عوارض دیگ آن مانند نارسایی مزمن كلیه ها ، وخونریزی ته چشم راست شده است، به علت گانگرن وتهدید جدی به قطع پای چپ ازناحیه مچ پا شدیدا افسرده شده بود به كمك داروهایLach، Lyc. , Arn. بهبودچشمگیری در نقاط مختلف بدن ازجمله پای راست حاصل نمود وخطر آمپوتاسیون یا قطع عضو ازبین رفته است.

درمان

مامعتقدیم شفای حقیقی را ایزدلایزال اعطا وتقدیم می كند و وسیله این شفا را نیزخودتعیین می نماید. شاكریم كه این توفیق را به این حقیران داده است تابرای سلامت آفریده هایش گام های مصمم و استواری برداریم.

درمان هومیوپاتی با ایجادارتباط مناسب روحی وروانی با بیمار آغاز میشود . پس از آن شرح حال كاملی كه درجلسه اول بین 1-3 ساعت ممكن است به طول انجامد گرفته میشود . دراین قسمت پس ازپرسیدن مشخصات بیمار ، شكایت یاشكایت اصلی وی ، نحوه بروز وزمان ایجاد هر شكایت عوامل تشدیدكننده و كاهنده هر علامت ومحل انتشار هرعلامت پرسیده می شود.

داروهایی كه بیمارمصرف میكند ، آزمایشات ، تصاویر رادیولوژی و سایر اقدامات پاراكلینیكی تشخیصی مشاهده ونتایج مثبت ثبت می شود.

1) علائم ذهنی Mental Symptoms

نحوه رفتار وگفتار بیمار ازلحظه ورود به مطب تازمان ورود به اتاق معاینه مشاهده ونكات مثبت یادداشت می شود. وضعیت هوشیاری وی سنجیده می شود. درصورت هوشیاری كامل درمواردذیل ازوی سوال می شود:

در قسمت بعد درخصوص ویژگی های ذهنی بیمار مانند حافظه ، تمركز ، حضورذهن ، توان محاسبه برای انجام كارهای روزمره مانند خرید ، میزان خلاقیت ونوآوری وعلاقه به كارهای هنری مختلف ، حس های عجیب وغریب احتمالی پرسیده می شود.

سرعت ودقت عمل ونشان دادن واكنش مناسب در شرایط سخت مانند لحظات حساس رانندگی پرسیده می شود.

2) علائم احساسی هیجانی Emotional Symptoms

دراین بخش از شرح حال مواردذیل را می توان موردسؤال قرارداد:

– خلق بیمار هنگام صبح وبیدارشدن ازخواب، خلق وی درطول روز كه شاداست یا غمگین.

– میزان رضایتمندی بیماراززندگیش، واكنش وی دربرابر همدردی وتسلیت به هنگام سوگ .

– تغییر خلق ودمدمی مزاج بودن ، تحریك پذیری نسبت به نور، سر و صدا و بوهای تند.

– عصبانیت ، واكنش هنگام عصبی شدن. – ترس های بیمار – نگرانی ها ودلایل آنها

– غصه خوربودن وی – عشق وی به طبیعت ، سفر وحیوانات

– كینه ای بودن وحس انتقام جویی

علائم رفتاری Behavioral Symptoms

– اعتمادبه نفس ، جرات وشهامت بیش ازحدانتظار ، ملایمت یا خشونت دررفتار.

– میل به مدیر بودن یا مطیع وپیرو بودن ، اراده داشتن یا ضعف اراده، ترجیح جمع به تنهایی یا بالعكس،

– میل به بیان مشكلات یا عدم بروزآ نها ودرون ریزی ، میزان حساسیت به زور وبیعدالتی

– میل به پس انداز ونگهداری ازاموال قدیمی و كهنه ، زودرنجی و… – توان بیماربرای ارتباط كلامی با دیگران

– میل وی به كمك ویاری رساندن به دیگران – پرحرفی یا كم حرف بودن

علائم عمومی Generalities

– میل به سرما یاگرما یا هیچكدام ، ترجیح هوای آزادبه محیط بسته یا بالعكس، دوست داشتن

هوای مرطوب یاخشك ، عطش به آب وچای ، میزان اشتها به غذا ، دوست داشتن نوشیدنی گازدار، خنك با یخ یا نوشیدنی های گرم یاملایم

– نحوه نوشیدن آب: جرعه جرعه یا یكباره ، میزان میل به بستنی – میزان تعریق وعلت آن – میزان تحمل لباس ویقه تنگ

– مقدارخواب، پریدن ازخواب، سمت خوابیدن ، رویا ها ی بیمار – احساس بیماربه فرزند، همسر ووالدین

– استعداد به سرماخوردگی ، كبودی پوست ، قدرت ترمیم زخم – عادات خاص بیمارمانند چای ، قهوه، سیگار وغیره .

معاینه جسمانی و علائم سوبژكتیو Review of Systems

– ناحیه سروصورت: درد ، تغییررنگ ، بثورات جلدی ، خطوط چهره ، رنگ صورت ، حركات غیرارادی وپرش های عضلانی

قرینه بودن عضلات چهره ،هر تغییر غیر عادی درسر وصورت

– وضعیت مو : رنگ ، ریزش ، حالت مو، شوره سر، وضعیت آرایش سروصورت ومو ، سرگیجه وویژگی های آن

چشم ها: درد، تغییررنگ ، نوع نگاه بیمار ، قدرت بینایی ، التهاب وقرمزی ، ترشحات یاشوره مژه هاوپلك،

پرش پلك، فلجی آن وافتادگی پلك ها

گوش ها: درد، وضعیت خارجی گوش ، وضعیت شنوایی، عفونت ، خارش وترشحات ووزوز گوش

بدینترتیب سایراعضا بیمار نیز معاینه ومورد سؤال قرارمی گیرند.

سوابق شخصی وخانوادگی Personal and family History

– سوابق شخصی:

انواع فشارهای روحی ، روانی شدید ، بیماری های جدی وسخت ، سابقه واكنش های شدید به واكسیناسیون ، سابقه

اعمال جراحی یا بستری شدن دربیمارستان ودلایل آن.

– سوابق خانوادگی :

سرطان ، دیابت ، بیماری های قلبی وعروقی مانند فشارخون بالا ، درد قلبی ، تنگی وانسدادعروق كرونر، سل ریوی، آسم،

آلرژی ، بیماری های روانی مانند افسردگی شدید ، اختلالات دو قطبی و اسكیزوفرنی ، بیماری های مقاربتی

پس از اینكه معاینه وشرح حال كامل از بیمار به عمل آمد ، علائم معتبر واصلی به زبان هومیوپاتی كه انگلیسی وتخصصی

است تبدیل وسپس به نرم افزار رادار یا سایر نرم افزارهای رایج تشخیصی داده می شود. آنگاه عمل آنالیز انجام می شود

ویكی از رمدی های معرفی شده توسط نرم افزار انتخاب وبرای بیمار تجویز می شود.

چگونه اثربخشی رمدی را متوجه می شویم ؟

چنانچه داروی سرشتی وشخصیتی مناسب بیمارتجویز شده باشد ، تاثیر آن از چند دقیقه تا دوهفته پس از

مصرف دارو آشكار می شود:

1) دربرخی از موارد ممكن است بعضی ازعلائم موقتا كمی تشدید شود . دراین موارد بیمار می تواند باپزشك

معالج تماس بگیرد ومشورت نماید .

2) بیمار درطول مدت یادشده یعنی چنددقیقه تا دوهفته به یك احساس آرامش درونی دست می یابد .

3) علامت دیگر تاثیر مثبت دارو افزایش توان انجام كارهای روزمره می باشد.

بیمار پس ازدوهفته مجددا ویزیت می شود تا علائم بیمار مرور واز مناسب بودن رمدی اطمینا ن حاصل شود.

پیگیری بیماری وسیر درمان :

درموارد مزمن مانند دیابت ، دردهای طول كشیده ،آ لرژی به موادغذایی وسایر آلرژنها ونیز سایر بیماری های مزمن یك

فرمول ساده وجوددارد . به ازای هریك سال بیماری حداكثر یك ماه پیگیری درمانی لازم است.

برای مثال بیماری كه از دیابت به مدت 15 سال رنج می برد نیاز به درمان حداكثر 15 ماهه نیاز دارد.