مدارک و افتخارات

تقدیرنامه های دكتر صادقی وهمسروی خانم فهیمه مهدوی به زمان دانش آموزیشان برمی گردد .

هنگامی كه مابه مدرسه می رفتیم برای تشویق دانش آموزان كوشا ازكارت های مختلف استفاده می شد. كارت ده آفرین ، صد آفرین وهزارآفرین . دانش آموزانی كه به رتبه های یكم تا سوم درهر ثلث دست می یافتند جوایزی داده می شد. برای مثال درسال سوم راهنمایی دكترصادقی رتبه یكم رابه دست آورد ودرمراسمی كه همه اولیاء دانش آموزان نمونه درمنطقه هشتم آموزش وپروش درنارمك سابق برگزار شد ازدست رئیس آموزش وپرورش منطقه 4 جلد كتاب سعدی شامل گلستان ، بوستان ، غزلیات وقصائد به وی اهدا شد كه هنوزدرگنجه كتاب های وی بعداز 40 سال موجوداست وگه گاه نیم نگاهی به محتوای آن می كند وازخواندن آن لذت میبرد.

درسن 16 سالگی دكترصادقی درامتحانات سراسری بورس تحصیلی امریكن فیلدسرویس شركت نمود وجزو 28 دانش آ موز برگزیده ای بود كه درسال 1355 به شهر سن دیگو در ایالت كالیفرنیای اعزام گردید و به علت سخت كوشی رتبه یكم سال پایانی دبیرستان جیمز مدیسون رابه دست آورد . مهر طلایی فدراسیون بورس های تحصیلی كالیفرنیا به دیپلم وی الصاق شد.

young_sadeghi
دکتر صادقی در 17سالگی پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان جیمز مدیسون

james_madison

مدارک و افتخارات دیگر:
reward1

reward2

reward3

reward4