آموزش

آموزش صحیح یكی ازاركان اساسی هومیوپاتی درسراسر دنیا بوده است. درحال حاضر مراكز آموزشی متعدد ی مشغول به امرارائه آموخته های اساتید بزرگی همچون پروفسور جورج ویتولكاس در یونان ودكتر راجان سانكاران درهندوستان دکترراجرموریسون درکالیفرنیا به مشتاقان این متد درمانی هستند. هریك ازاین دو استادبزرگ روش ویژه ای برای آموزش دانشجویان مشتاق هومیوپاتی به كارمی گیرند.

اینجانب پس ازورود به لس آنجلس وارایه کارخودبرای برگزاری کارگاه آموزش دیابت با مدرسه هومیوپاتی Los Angeles School of Homeopathy ارتباط برقرارنموده وبرای این کار آموزشی اقدام نمودم. این کارگاه به زودی درماه فوریه 2016 به مدت 2 روز برگزارخواهد شد. علاقه مندان می توانند آمادگی خودرابرای شرکت دراین کارگاه ازطریق ایمیل drsadeghihom@live.com اعلام نمایند.

vithoulkas3
درتهران جلسات دوماه یكبار انجمن هومیوپاتی ایران نیز فرصت آموزشی مناسبی برای ارائه گزارش های موردی ، متریا مدیكا و تازه های هومیوپاتی محسوب می شود .

درطول سالهای گذشته تعدادقابل توجهی از هومیوپات ها پس از قبول شدن درامتحان RIHA به عضویت گروه بین المللی هومیوپاتی یا LIGA درآمده اند.

آموزش on-line آغازشد

برای علاقمندان به هومیوپاتی ساکن خارج ازکشور این آموزش ارایه می شود.

کلیه عزیزانی که تمایل به ثبت نام دراین دوره دارند می توانند با ارسال ایمیل به drsadeghihom@live.com اقدام نمایند.