عضویت

عضویت در این وبسایت رایگان است و تنها نیاز به داشتن یک ایمیل دارد.

مزایای عضویت در وبسایت:

  • امکان گذاشتن پیام در انتهای اخبار و مقالات و تماس مستقیم با نویسندگان مقالات
  • دسترسی به صفحات ویژه اعضا
  • دریافت خبرنامه
  • تا 10 درصد تخفیف در ویزیت هومیوپاتی
  • امکان درج تبلیغ در ستون کناری وبسایت تا 25درصد تخفیف