ویزیت با وقت قبلی

سلام خوانندگان نازنین

یرای درمان با روش هومیوپاتی می توانید

1) با شماره ذیل تماس بگیرید:

09120379815

ساعات تماس:

9 صبح تا 13 ظهر و
16 بعدازظهرتا 20 شب

2) پیام خودرا همراه با شماره تماس به ایمیل های ذیل ارسال نمایید:

1) drsadeghi.h@gmail.com
2) drsadeghihom@gmail.com
3) drsadeghihom@live.com

3) برای اسکایپ نام کاربری saghanoor را به فهرست

————————————–

on_time